katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)


Sold

Item number: esg2310-1020

katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)(fukuoka/HEISEI/Gendaitou)