katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)


¥ 580,000(JPY)

Item number: esg2310-1008

数量

katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)(kumamoto/SHOWA/Gendaitou)