dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi)


¥ 600,000(JPY)

Item number: esg2210-1134

数量

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi)(SHOWA/Gendaitou)