katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono)


Sold

Item number: esg2210-1123

katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono)(EDO/Sintou)