Tsuba Sunbeam [masatoshi] (iwai kishinmaro masatoshi) (Swordsmith Tsuba) (Kiyomaro's disciple) (sinsintou jou-saku)

¥ 300,000(JPY)

Item number: esg2210-6020

数量

Tsuba Sunbeam [masatoshi] (iwai kishinmaro masatoshi) (Swordsmith Tsuba) (Kiyomaro's disciple) (sinsintou jou-saku)(musashi/EDO)