tsuba Mumei No signature monchirashi [ohno]

¥ 100,000(JPY)

Item number: esg2210-6012

数量

tsuba Mumei No signature monchirashi [ohno](owari/EDO)