wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki)


Sold

Item number: esg2210-2011

wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki)(owari/EDO/Sintou)