wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono)


¥ 1,650,000(JPY)

Item number: esg2210-2010

数量

wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono)(settu/EDO/Sintou)