katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation)


Sold

Item number: esg2210-1071

katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation)(kagoshima/SHOWA/Gendaitou)