katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation)


¥ 480,000(JPY)

Item number: esg2210-1071

数量

katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation)(kagoshima/SHOWA/Gendaitou)