katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi)


Sold

Item number: esg2210-1070

katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi)(fukuoka/HEISEI/Gendaitou)