sankozuka_no_ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)


¥ 700,000(JPY)

Item number: esg2210-1053

数量

sankozuka_no_ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)(Gendaitou)