katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono)


Sold

Item number: esg2210-1052

katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono)(yamato/EDO/Sintou)