katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi) [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson)


¥ 1,980,000(JPY)

Item number: esg2210-1040

数量

katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi) [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson)(yamashiro/KAMAKURA/Kotou)