tantou [yasutsugu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) [edo_ni_oite koreo tsukuru]


Sold

Item number: esg2210-3000

tantou [yasutsugu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) [edo_ni_oite koreo tsukuru](musashi/EDO/Sintou)