katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide)


¥ 400,000(JPY)

Item number: esg2210-1018

数量

katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide)(SHOWA/Gendaitou)