katana [senshu sakai_ju masahisa saku SHOWA 47] (manji masahisa)


Sold

Item number: esg2210-1016

katana [senshu sakai_ju masahisa saku SHOWA 47] (manji masahisa)(osaka/SHOWA/Gendaitou)