katana (kiku mon) [heki echizen_no_kami minamto munehiro] (heki mitsuhira's younger brother) (sintou jou-saku) (ryo wazamono)


Sold

Item number: esg2210-1003

katana (kiku mon) [heki echizen_no_kami minamto munehiro] (heki mitsuhira's younger brother) (sintou jou-saku) (ryo wazamono)(musashi/EDO/Sintou)