tantou (nioumotokiyo) (The Muromachi era latter period)


Sold

Item number: esg2110-3041

tantou (nioumotokiyo) (The Muromachi era latter period)(MUROMACHI/Kotou)