wakizashi [tashiro genichi kanemoto]  [noshu_ju kanemoto 7 dai mago]


¥ 550,000(JPY)

Item number: esg2110-2065

数量

wakizashi [tashiro genichi kanemoto]  [noshu_ju kanemoto 7 dai mago](nino/EDO/Sintou)