katana [jokeshi masaaki kore wo kitae kazuno oyobi Kabuto_zane to bo wo tamesu KEIO 4] (sinsintou jou-saku)


¥ 980,000(JPY)

Item number: esg2110-1161

数量

katana [jokeshi masaaki kore wo kitae kazuno oyobi Kabuto_zane to bo wo tamesu KEIO 4] (sinsintou jou-saku)(musashi/EDO/Sinsintou)