tantou [SHOWA 58 yoshimitsu hori dou saku] (The carving is the same author) (ohno yoshimitsu) (mukansa)


Sold

Item number: esg2110-3034

tantou [SHOWA 58 yoshimitsu hori dou saku] (The carving is the same author) (ohno yoshimitsu) (mukansa)(niigata/SHOWA/Gendaitou)