katana [chikushu_ju kunitada saku HEISEI 9] (komiya kunitada)


Sold

Item number: esg2110-1150

katana [chikushu_ju kunitada saku HEISEI 9] (komiya kunitada)(fukuoka/HEISEI/Gendaitou)