katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku HEISEI 11] (Nakao kazuyoshi) (sukehiro copy)


Sold

Item number: esg2110-1146

katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku HEISEI 11] (Nakao kazuyoshi) (sukehiro copy)(hizen/HEISEI/Gendaitou)